Menu
نویسنده مطلب : عباس حبیبی

مطلب مورد بحث:

تست A/B چیست و در بازاریابی محتوا چه کاربردی دارد؟


بر اساس تجربه، ما برای افرادی که می خواهند از سیستم Google Ads برای افزایش فروش خود استفاده کنند دو گروه تبلیغاتی مجزا تعریف می کنیم.

بعد از اجرای کمپین تبلیغاتی، بررسی می کنیم که کدام گروه تبلیغاتی نرخ کلیک بیشتری داشته؟ و کاربرانی که این تبلیغ را مشاهده کرده اند آیا خریدی از سایت داشته اند یا خیر؟

طبق آمارهایی که به دست می آوریم و هماهنگی های لازم با مدیران سایت ها، پیشنهاد می کنیم گروه تبلیغاتی که فیدبک بسیار مناسبی داشته را در کمپین تبلیغاتی به صورت فعال نگه دارند و باقی گروه های تبلیغاتی حذف شود.