Menu
نویسنده مطلب : جواد عزیزان

مطلب مورد بحث:

روانشناسی محیطی چیست؟


با سلام

با توجه به بحث جالب روانشناسی محیطی، خیلی مایل هستم بدانم :

– آیا می توان با به کارگیری این دانش، میزان فروش یک فروشگاه را افزایش داد؟

-آیا می توان با کمک این علم، سطح کیفیت خدمات یک موسسه ارائه دهنده خدمت را ارتقا داد؟

-جالب تر اینکه در شرایط برابری قوانین و مقررات نظام بانکی برای کلیه موسسات پولی و بانکی در کشوری مانند ایران( نظیر یکسان بودن نرخ سود تسهیلات، هزینه ارائه خدمات و …)، آیا می شود محیط را طوری طراحی کرد که گرایش مشتریان به یک بانک خاص، بیشتر از سایر رقبا باشد؟

-آیا می توان با ایجاد تغییراتی در یک محیط علمی-آموزشی مانند دانشگاه، تعداد مقاله های تحقیقاتی آنجا را افزایش داد؟

-آیا می شود با تغییر فضای داخلی منازل، حس همدلی و مهربانی را میان اعضای یک خانواده تقویت نمود؟