Menu
نویسنده مطلب : امیررضا رادفر

مطلب مورد بحث:

پارادوکس ایکاروس - همان چیزی که موفق‌مان کرده می‌تواند باعث شکست‌مان شود


در یک ویدیو که داشت مشکلات تصمیم گیری در گروه را میگفت به واژه ی anchoring یا لنگر انداختن اشاره کرد. که زمانی که یک ایده بصورت اولیه مطرح میشود به آن ایده چسبید ایده های دیگر کامل نادیده گرفته شوند. شاید زمانی که ایده ها موفقیت آمیز نیز میشوند، دوباره پدیده anchoring در مغز انسان رخ داده و نمیتواند سراغ ایده های جدید با ریسک بالاتر برود.