Menu
نویسنده مطلب : زینب الف

مطلب مورد بحث:

ترس از دست دادن و دام حفظ وضعیت موجود


تصمیم گیری های روزمره:

+ : ۱) باعث میشه که بیشتر مراقب روابطم با نزدیکانم باشم. ۲) تصمیم هایی هست که ریسک شان بالاست. به این معنی که از دست دادن اون ده درصد خودش خسارت بالاییه. اینجور جاها شاید باید محتاطانه تر برخورد کرد و از این خطر دوری جست.

– : از دست دادن فرصت های زیادی که در زندگی همه پیش میاد.

 

در سرمایه گذاری:
+ : مانع ورشکستی های احتمالی میشه. باعث میشه که گزینه های دیگری هم جلوی راه آدم قرار بگیره.

– : از دست رفتن فرصت ها و سود، حتی به ازای یک روز دیرکرد در سرمایه گذاری.