Menu
نویسنده مطلب : نیما

مطلب مورد بحث:

مخترع کیست؟


ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که هیچ چیز به طور صد در صد قطعی نیست به هر روز می شنویم که دانشمندان و محققان به نتایج جدیدی می رسند در زمینه های علمی, اجتماعی, روان شناسی و علوم پزشکی. نتایج تحقیقی که شاید در ۱۰ سال پیش دوروست بود و همه از آن پیروی می‌کردند بعد از تحقیق جدید و آزمایش های جدید کاملا رد شود و این خود نشانه ای از پیشرفت علم است.

ما انسان خودمونم در بعضی از رفتارمون از چهارچوب های قدیم استفاده می کنیم و بعضی اوقات چارچوب‌ها را به صورت متعصبانه دنبال می‌کنیم بدون در نظر گرفتن شرایط جدید.به نظر من خطاهای گذشته ما که در نتیجه دنبال کردن یک سری اصول قدیمی بوده خیلی مهم نیست مهم این است که ما بعد از گذشت زمان, و بعد ازآشنا شدن و درس گرفتن از یک سری اطلاعات جدید و نتیجه گرفتن از اینکه اصول و قانون ها اشتباه بوده و دیگر نباید از آنها پیروی کنیم.

به نظر من ترس بیشتر ما انسانها این هست که بخواهیم دانسته‌ها و آموزه های قدیم خود را زیر سوال ببریم و آن ها را تغییر بدهیم که خود این تغییر برای هر کسی بسیار سخت و دشوار است. به خصوص برای کسی که سال‌ها یک رویه را انتخاب کرده و آن را دنبال کرده و امروز متوجه می شود که آن رویه ها غلط و اشتباه بوده.

و این فرقی نمی کند که در فرهنگ, سیاست, دین یا مذهب باشد.