- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : زهرا غلام نژاد

مطلب مورد بحث:

جملاتی از ادوارد دمینگ


آنچه ما را به نابودی می‌کشاند، کسانی هستند که برای انجام دادن کاری که ذاتاً نادرست است، صادقانه و متعهدانه و با تمام وجود تلاش می‌کنند.

ممنون از گروه متمم عزیز

تصویر این جمله منو یاد یه ضرب المثل انداخت که پدرم همیشه میگفت چاهی که آب نداره با آب دستی پرش کنی بو میگیره