Menu
نویسنده مطلب : سکینه شفیعی نژاد

مطلب مورد بحث:

موضوعات مورد علاقه مردم در اینترنت و شبکه های اجتماعی


چیزی که ما را می خنداند

می‎گویند ملانصرالدین از همسایه‎اش دیگی قرض گرفت.

چند روز بعد دیگ را به همراه دیگی کوچک به او پس داد.

وقتی همسایه قصه دیگ اضافی را پرسید ملا گفت: دیگ شما در خانه ما وضع حمل کرد.

چند روز بعد ملا دوباره برای قرض گرفتن دیگ به سراغ همسایه رفت و همسایه خوش خیال این بار دیگی بزرگتر به ملا داد به این امید که دیگچه بزرگتری نصیبش شود.

تا مدتی از ملانصرالدین خبری نشد.

همسایه به در خانه ملا رفت و سراغ دیگ خود را گرفت.

ملا گفت دیگ شما موقع وضع حمل در خانه ما فوت کرد. همسایه گفت مگر دیگ هم میمیرد؟ چرا مزخرف می‎گویی!

و جواب شنید: چرا روزی که گفتم دیگ تو زاییده نگفتی که دیگ نمی‎زاید.

دیگی که می‎زاید حتما مردن هم دارد.

-این حکایت اغلب ما مردم است که هرجا به نفع مان باشد عجیب ترین دورغ ها و داستانها را باور می کنیم اما تحمل کوچکترین ضرر را نداریم.