Menu
نویسنده مطلب : علی انوری

مطلب مورد بحث:

بشقابی پر از انواع غذاها - تکنیکهای تجربه شادی بیشتر


امیدوارم دوستای متممی عزیز منو بابت این مزاح ببخشند؛

اما این درس منو یاد کسانی انداخت که در عین حال متعهد بودن به یک رابطه بلند مدت مثل ازدواج؛ باز هم گهگاهی شیطنت می کنند و به شوخی میگن روابط کوتاه مدت برای دوام زندگی مشترکمون نقش مفیدی داشته :)