Menu
نویسنده مطلب : امین اله دهقان

مطلب مورد بحث:

عادتهای کوچک زندگی: جایزه ها و مشوق‌هایی برای خودمان


من از این جوایز به خودم میدم.

۱- دیدن سایتهای مربوط به فوتبال

۲- خرید بستنی در همه فصول

۴- چایی خوردن در همه زمانها

۵- بیرون رفتن با خانواده و رستوران

۶- زنگ زدن به مادرم  که  در شهرستان است ( بهترین جایزه به خودم)