Menu
نویسنده مطلب : زهره خلیلی

مطلب مورد بحث:

استعدادیابی: استعداد موسیقی و صدا (۲)


آیا هیچگاه به تن ،فرکانس وریتم گریه نوزاد دقت کردید ؛آیا میدونید بر اساس همین انواع فرکانس وریتم میتونید تشخیص بدهید که گرسنه است ،تنهاست .خودشو خیس کرده ،دل درد داره ،….. ؛از همین روش دانشمندان با ضبط این نوع گریه ها وبا قراردادن اونها روی سی دی به مادران کمک کردند تا نیازهای نوزادشونو تشخیص بدهند