Menu
نویسنده مطلب : سعید نگهبان فرد

مطلب مورد بحث:

دلالی چیست؟ واسطه گری چه تفاوتی با دلالی دارد؟


یک شرکت خدمات مسافرتی که با استفاده از رانت ارتباطی که در یک ایرلاین دارد پروازهای آن را با قیمتی که زیر قیمت بازار است چارتر نموده و بعد بدون هرگونه تغییری در محصول صرفا با اخذ مبلغی سود آن را به شرکتهای دیگر ویا کوچکتر عینا واگذار می نماید .

 

– برای حرکت به سمت واسطه ارزش آفرین :

۱ – میتواند پروازهای چارتر شده را به پکج مسافرتی تبدیل و با ایجاد ارزش افزوده بفروشد

۲- با قایل شدن شرایط پرداخت آسان و قبول مسولیت خسارات ناشی از مشکلات احتمالی ایرلاین در اجرا ویا تغییر قیمت پرواز بخشی از ریسک خریداران را مرتفع نماید