Menu
نویسنده مطلب : مسعود ستوده

مطلب مورد بحث:

نکته هایی در مورد موفقیت که کمتر به ما می‌گویند


آیا از تصمیمات صحیح گرفته نشده و تصمیمات غلط گرفته شده در گذشته، درس گرفته ام؟

آیا میدانم کجا ایستاده ام و به کجا می خواهم بروم؟

آیا ارزشهای خود را به درستی انتخاب کرده ام یا نتیجهتحمیل (یا تاثیر) اجتماع بوده؟

آیا ۱۰ سال دیگه به مسیری که الان دارم میرم افتخار میکنم یا حسرت فرصتهایی که از دست دادم رو میخورم؟