Menu
نویسنده مطلب : نیلوفر کشاورز

مطلب مورد بحث:

پیشنهاد مطالعه | کتاب استادان و نااستادانم | عبدالحسین آذرنگ


انتخاب واژه های کتاب حتی با همین معرفی کوتاه متمم هم برایم جذاب بود و هیجان زده ام کرد.

چه کلمه زیبایی : “نا استاد”

کلمه زیباست اما در دلش درد و رنج و خیلی چیزهای تلخ دیگر می شود یافت.

گاهی استادان آدم در جاهایی که انتظار نمی روند پیدا می شوند، اثرشان را می گذارند و می روند.

اما نمی روند. با جان آدم می مانند.

دوستی دارم که داستانش برایم تلنگری بود. نیشتری شاید.

برای دیدار از یک مجموعه آسایشگاه جانبازان رفته بود و عطر سوغات ِ دوست دیگری را به خودش زده بود. از آن بوهای گرم و دلنشین که هیجان بازارهای بزرگ و قدیمی مشهد را به یاد می آورند. از آنها که آدم را با خودشان به بیخیالی کودکی پرتاب می کنند و صفای سجاده مادربزرگ ها را بر روح می نشانند.

یکی از رزمنده ها از عطر خوشش می آید و می پرسد که آیا امکان دارد آن عطر را به او بدهد یا خیر.

عطر یادگاری آن دوست رفته است و دوستم با آن الفتی عجیب دارد.

از بخشیدن آن سر باز میزند.

بقیه داستان از زبان خودش:

” عصر که برگشتم به محل کارم، برای شستن دست و قضای حاجت به دستشویی رفتم. هنوز خم نشده بودم که شیشه عطر از جیبم سر خورد و روانه چاهک توالت شد. اشک توی چشمانم حلقه زد. گلویم از بغض ناجوری دردناک بود. خوب می دانستم چه ام است. عطری که دل جانبازی را شاد نکند جایش ته چاه توالت است.”

داستانش مرا در سکوت و بهت فرو برد.

درسم را گرفته بودم.

 

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟