Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

صرفه جویی ناشی از تنوع | چندمحصولی بودن به عنوان یک مزیت اقتصادی


چندین مثال مختلف به ذهنم آمد ولی آنچه بیشتر به نظرم جذاب آمدمربوط به شرکتهایی بود که با آمدن بلای کرونا دست به تنوع محصول زدند و اتفاقا بهره برداری مطلوبی نیز نمودند . شرکتهای تولید کننده محصولات بهداشتی و شوینده که روی به تولید انواع مواد ضدعفونی کننده دست و سطوح آوردند و به خاطر شناخته شدن در بازار و اعتماد مشتری بیشتر از تازه واردان مورد اقبال قرار گرفتند و دیگری شرکتهای حوزه نساجی بودند که روی به تولید انواع ماسک آوردند و پس از فروکش کردن هیجانات اولیه بازار مورد وثوق و اعتماد مشتریان قرار گرفتند و سود خوبی از این تنوع بردند .