Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

راهکارها را با توجه به محدوده اثر و افق زمانی آنها تحلیل کنید


با سلام

برای حل این تمرین من از سوال ایا با دوبرابر کردن حقوق کارمندانتان رضایت انها افزایش می یابد؟ استفاده میکنم

اول از همه اینکه معقوله رضایت یک امر درونی است  و در تحلیل این موضوع می بایست در نظر گرفته شود.

بررسی افق زمانی

کارکنان با دیدن این افزایش حقوق و مقایسه با اوضاع قبلی خرسند بوده و از خود و کار در شرکت احساس رضایت می کنند ولی در افق دراز مدت این موضوع جذابیت خودش رو از دست داده و موضوعاتی دیگری که مربوط به هر کارمند است اثر پررنگتری پیدا می کند مثلا فرد بدنبال یادگیری و بطور کلی پیشرفت در کار و سازمان باشد. در این هنگام اثر افزایش حقوق کمرنگ تر می گردد مضاف اینکه این افزایش حقوق باعث کاهش دیگر سرویس های شرکت می گردد مثلا ارایه سرویس ایاب ذهاب و یا ناهار کارمندان و …..

بررسی و تحلیل رضایت مندی کارکنان

همه ما برای گذران زندگی و ایجاد رفاه نیاز به در آمد داریم پس مقوله حقوق و کسب درآمد بی شک فاکتور بسیار مهم و حساسی می باشد. سوال اصلی در اینجا مطرح می شود، این است که آیا فقط با این فاکتور می توان رضایت مندی بیشتری در کارکنان ایجاد کرد؟ آیا راهکار ارزان تری وجود ندارد؟ آیا با صرف این هزینه در جای دیگر و بصورتهای غیر مستقیم نمی شود در کارکنان حس رضایت مندی را افزایش داد؟ چه تغییراتی می بایست در بدنه مدیریت  ایجاد شود تا کارکنان در سیستم حس بهتری داشته باشند؟ چه سیستم پاداش دهی در مجموعه قرار دهیم تا انگیزه بیشتری در کارکنان ایجاد شود؟ چه تغییراتی در محل کار می تواند حس رضایت را در پرسنل افزایش دهد؟  در این باب سوالات زیادی قابل طرح است و نگرش سیستمی به هریک از این سوالات با توجه به سیستم می تواند کارکرد های متفاوتی داشته باشد.

پایدار باشید.