Menu
نویسنده مطلب : علی رسولی*

مطلب مورد بحث:

نکته‌ای از ست گادین درباره‌ی بازاریابی، فروش و ارتباط با مشتری


شکارچی در هر بار به دنبال یک شکار می دود تا اینکه آن را در گوشه ای گیر انداخته و شکارش کند. در هر بار، شکار تکه تکه می شود و دیگر فرصتی برای بهره گیری از آن نخواهد بود، درصورتی که یک درخت هر سال میوه می دهد (بنظرم استعاره باغبان مناسبتر از استعاره کشاورز بود)

این موضوع من را به یاد فروشندگانی می اندازد که یک به یک با مشتریان بالقوه خودشان وارد مذاکره می شوند و با پرزنت کردن و ترفندهای یک شکارچی، سعی می کنند محصولشان را به فروش برسانند. نتیجه اینکه با گذشت زمان افراد بیشتری با این ترفندهای جلب توجه و فروش آشنا شده اند و براحتی شکار نمی شوند.

(از سبک کشاورز اینطور می توان آموخت که بهتر است زودتر به سراغ مشتریان آینده خود برویم و روی آن ها سرمایه گذاری کنیم. یعنی اگر مشتریان ما دانشجویان هستند، در دوران دبیرستان به سراغ آن ها برویم. اگر مشتریان ما برنامه نویسان حرفه ای هستند، روی دانشجویان کامپیوتر سرمایه گذاری کنیم و ارتباطمان با آن ها را چند سال حفظ کنیم.)