Menu
نویسنده مطلب : بهنام عادلی منش

مطلب مورد بحث:

جستجوی نقاط ضعف ارتباطی: من در کدام بخش از مهارتهای ارتباطی نیازمند بهبود هستم؟


گاهی مدتها با کسی صحبت – یا مکاتبه – می‌کنم و متوجه نمی‌شوم که منظورم را متوجه نشده است.
نمی‌توانم به سادگی دنیا را از نگاه فرد دیگری – که دیدگاه‌هایش با من تفاوت دارد – ببینم.
عمولاً هنگام حرف زدن رو در رو با دیگران، به زبان بدن آنها توجه نمی‌کنم.
گاهی اوقات، نمی‌توانم حرف‌ها و نظراتم را آن‌طور که در ذهن دارم به دیگران منتقل کنم.
زیاد پیش می‌آید که حرف‌هایم را به شکل دیگری می‌فهمند.
اگر دیگران در یک مورد نظر خود را مطرح نکنند، من هرگز نمی‌توانم شروع کننده بحث در آن زمینه باشم.
جمله‌هایم همیشه نیاز به بازنگری دارند. هر وقت نوشته‌ها یا حرف‌های خودم را می‌شنوم یا می‌بینم، احساس می‌کنم می‌شد آنها را بهتر بگویم یا بنویسم.
نمی‌توانم احساسات منفی خود را در چهره و زبان بدن و کلماتم پنهان کنم.
مهارت سخنرانی من خوب نیست. همان حرف هایی را که می‌گویم یا می‌نویسم، وقتی در جمع می‌خواهم بیان کنم، استاندارد مورد نظر من را تامین نمی‌کند.
در حرف زدن با مدیرانم ضعف دارم.