Menu
نویسنده مطلب : کیوان علیمحمدی

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


با سلام

در هر دوره ای با توجه به شرایط آن زمان , لحظه هایی داشته ام که با تکرار کردن موفق به یادگیری و یا کشف راه حل آن مساله شده ام.

زمانی در مدرسه با پاکنویس کردن مجدد جزوه هایم و یا توضیح دادن مجدد درس به همکلاسی هایم تجربه ی یادگیری بهتر درس هایم را داشته ام. البته در ابتدا بصورت ناآگاهانه از این شیوه ی یادگیری استفاده میکردم تا اینکه در زمان های بعد, این تجربه را آگاهانه بکار بردم.

نمونه ی استفاده ی آگاهانه ازین شیوه برای انتخاب درست راه حل مربوط میشد به زمانیکه یک ماجرای عاطفی برای من بوجود آمده بود و من به دو تن از دوستانم شرح ماجرا را دوباره بازگویی کردم, صرفا با این هدف که راه حل درست را انتخاب کنم و البته موفق شدم.

( البته به هریک از دوستانم بخشی از ماجرا را تعریف کردم تا بعدا احساس بهتری داشته باشم.)