Menu
نویسنده مطلب : مصطفی اسمعیلی

مطلب مورد بحث:

برنامه ریزی برای توسعه مهارتهای فردی


من چند وقتی هست درگیر آموزش و برنامه ریزی برای چندتا کار مهم توو زندگی شغلی و شخصیم هستم.

خوشحالم که با این سلسله مطالب در حین مطالعه بحث های مدیریت منابع انسانی برخورد کردم که در کنار اونها بتونم این قضیه رو پیش ببرم و بهره وری خوبی از تعطیلات عید داشته باشم.

وقتی که اکثریت در استراحت هستند ما از سکوت جامعه استفاده کنیم.