Menu
نویسنده مطلب : علیرضا آذری

مطلب مورد بحث:

نقاط اهرمی، نقاط کلیدی و نقاط مرزی در سیستمها


سیستم سازمان صنعت ، معدن، ‌تجارت و‌کشاورزی

مرز این سازمان ها افرادی هستند که با ارباب رجوع در ارتباط هستند ‌اجزا کلیدی قوانین و مقررات و بخشنامه هایی هست که تصویب و اجرا می گردد.

برای مثال سازمان صنعت ،معدن،تجارت و کشاورزی تبریز رو میخوام براتون مثال بزنم که در طول ۱۳ سال ارتباطی کاری که پیش آمده و من به این سازمان مراجعه کردم هیچ وقت راضی و اینکه کارم به نحو احسن انجام بشه بیرون نیامده ام .پرسنلی که بعنوان مرز سازمان عمل می کنند هیچ وقت سرجای خودشان نیستند ‌زمانی هم که باشند حال و حوصله انجام کار رو ندارند ‌همیشه سعی می کنند در مرحله مراجعه  کار رو انجام ندهند بطوری که نمای کلی این سازمان در ذهن من افتضاح ترین ،بی نظم ترین ،سازمان می باشد .وقتی به مدیر سازمان مراجعه میکنی چون به سازمان اشراف  ندارد همیشه  دهن‌بین هستند و نهایت حرف حرف کارمند هست .