Menu
نویسنده مطلب : بی نام

مطلب مورد بحث:

هدف گذاری و تنظیم لیست اهداف در یادگیری (+ نمونه هدف گذاری)


من سعی می کردم متمم و یا کتابها و مطالب مفیدی رو تو این سالها بخونم اما احساس می کردم اصلا نتیجه و اثری که از این مطالب  رو دوست دارم در زندگی ام ببینم، مشاهده نمی کنم. به خودم گفتم شاید اشکال از یادگیری من هستش که دیدم متمم یک سرفصل با این موضوع داره و اتفاقا اولین مطلب اون هم در مورد هدف گذاری می باشد. بیانیه هدف خودمو یادداشت کردم . امیدوارم به نتیجه مطلوب برسم.