Menu
نویسنده مطلب : امیر نورعلی راده

مطلب مورد بحث:

جایزه دادن به خود | برای پاداش به خود و تشویق خودتان چه ایده‌هایی دارید؟


سلام خدمت همه عزیزان

به نظر من ما باید بدون قید و شرط خودمون رو دوست داشته باشیم و این تشویق هایی که دوستان در نظر گرفتن برای خودشون مثل کتاب خوندن و ورزش کردن و فیلم دیدن و خرید کردن و…. باید عضو ثابت برنامه ی زندگی باشه نه به عنوان یه تشویق برای انجام دادن کارهای دیگه من خودم که همیشه این کارها رو انجام میدم و لذت میبرم

در بحث عزت نفس و قسمت زندگی اگاهانه به این موضوع اشاره شده است که ما به وسیله ی این کارها و امثال اینها خود را از نقش قربانی بودن در زندگی رها کرده و افسار زندگی خودمون رو بدست میگیریم و یک رندگی آگاهانه را خواهیم داشت