Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا کروبی

مطلب مورد بحث:

پارادایم چیست ؟ پارادایم شیفت به چه معناست؟


ابزاری که من بررسی اون میپردازم دستگاه تبلت است.

این دستگاه ابزاری است که بعد از موبایل معرفی شد ولی موفق به تغییر پارادایم خاصی نشد (حداقل در ایران) . امروزه استفاده از این دستگاه صرفا برای کارهای قدیمی است که با موبایل هم انجام میشد مانند عکس گرفتن ، گشتن در اینترنت و کار های مشابه واستفاده از این ابزار به عنوان ابزاری آموزشی در کشور ما بسیار نادر است . من معتقدم اگر در سیستم آموزشی کشور برنامه ی فرهنگی استفاده از تبلت به عنوان ابزار آموزشی ابتدا ریخته و اجرا شود و سپس این ابزار را در این سیستم وارد کنیم میتوانیم به تدریج پارادایم آموزشی را تغییر بدیم و کلاس های درسی را به محیطی فعال و مفید جهت یادگیری تبدیل کنیم ، علاوه بر این اگر استفاده از این ابزار را تعمیم دهیم و در سطوح پایین تر استفاده کنیم ( البته ابتدا باید فرهنگ سازی های بستری انجام شود تا زمینه برای ورود این ابزار برای تحول فراهم شود) میتوانیم پارادایم استفاده از اینترنت را قدری تصحیح کنیم و پتانسیل های تحقیقاتی اینترنت که برای برخی اقشار جامعه پنهان است را نمایان کنیم .

یکی دیگر از تحولاتی که با ورود تبلت و جانشین شدن آن با کتاب و دفتر ایجاد میشود این است که با استفاده از اپلیکیشن های مختلف و حتی برخی بازی ها میتوان بازدهی یادگیری را افزایش داد و بتوان مطالبی را که در حال حاضر دانش آموز رقبتی به خواندن آن ، بسیار جذاب ارائه داد و حتی وی را به آن مطلب علاقه مند کرد. که این مسئله تغییری مفید و موثر در پارادایم سیستم آموزشی کشور است .