Menu
نویسنده مطلب : امیرمحمد قربانی

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


۱. در مورد مدیریت زمان:

اهمیت این برای من کاملا واضح است و با توجه به صحبت بقیه من کارهای زیادی را می‌توانم در مدت کم برنامه ریزی کرده و انجام دهم، ولی به نظرم خودم اتلاف وقتم بسیار زیاد است. من جاهایی که در آن اتلاف وقت انجام می‌دهم را می‌دانم. اتفاقا آن‌ها را به دوستان و اطرافیانم هم یاد می‌دهم (نظریه‌ی مورد حمایت).  اما در عمل هنوز هم در این زمینه‌ها اتلاف وقت دارم (نظریه‌ی مورد استفاده). به طور مثال بیشتر اوقاتم را در زمان خاکستری می‌گذرانم.

۲. در مورد کمال‌گرایی و کار تیمی:

باور دارم که در هر کاری درصدی خطا وجود دارد. باور دارم که نمی‌توان تمام کار‌ها را به تنهایی انجام داد. به کار تیمی اعتقاد دارم (نظریه‌ی مورد حمایت). اما در عمل برای کار‌های خودم بسیار سخت‌گیرانه عمل می‌کنم. خیلی کم می‌توانم کاری را به کسی واگذار کنم (نظریه‌ی مورد استفاده). فکر می کنم دلیلش این است که در گذشته که این کار را کردم، معمولاً پشیمان شدم. به خاطر همین معمولا در کارهای تیمی بیشترین کار را سعی می کنم خودم انجام دهم.