Menu
نویسنده مطلب : آتا ناصر

مطلب مورد بحث:

آیا شما از این روش یادگیری استفاده می‌کنید؟


الف) : دوستان و همکاران با این خصلت من آشنا هستند که با طرح مسئله ایی و گرفتن توضیحات کامل در خصوص آن و با ترک آن جمع روی موضوع تمرکز می کنم. همکاران میگند که فلانی مسئله را سپرد به ناخودآگاهش. بعد از فکر کردن و تحلیلی موضوع با جواب مسئله ( البته از نظر خودم) برمی گردم.

ب) : تجربه من هم از روش یادگیری با توضیح دادن به زمانی برمی گردد که بلافاصله بعد بعد از فارغ التحصیلی از کارشناسی ارشد قرار شد در دانشگاه پیام نور چند واحدی را تدریس کنم. زوایای بسیاری از دروس مربوطه زمانی برای خودم روشن شد که مجبور بودم قبل از جلسه به نوعی دیگر از دفعات قبل و تحلیل تر موضوعات را مطالعه کنم و مهمتر از آن سر کلاس و با بحث با دوستان در کلاس و تفکر و تحلیل بعد از آن مطالب را دقیقتر و از دیدگاهی دیگر یاد بگیرم .

ج) سوال تحلیلی درس: چه شرایط و مقتضیاتی باید بوجود بیاید که ذهن انسان به سمت فکر کردن و تعمق در مورد موضوعی سوق پیدا کند؟

د) کلمات کلیدی درس:

– ذهن به مثابه سطل

– مدل یادگیری : مشاهده، حرف دیگران، فکر کردن

– روشهای یادگیری : با صدای بلند خواندن، مرور کردن، بازخور گرفتن(آزمون)، توضیح دادن

– طبقه بندی

 
برخی از سوالهای متداول درباره متمم
متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟