Menu
نویسنده مطلب : سپهر سیمیاری

مطلب مورد بحث:

کاربردی کردن آموخته‌ها: آیا به تفاوت آموختن و به کاربردن توجه کرده‌اید؟


یعنی فقط یک سری مطلب بدون هدف و برنامه قبلی برای توسعه شنونده ارایه شده که نمیتوان آن را فهمید و درک کرد و به کار برد

انتظار داریم که بتوان بعد از دوره آن را در زوایای زندگی بکار برد و از آن استفاده کرد
وقتی که بتوان آن را بکار برد

باید کاملا به آموزشی که میدهد مسلط باشد و به مرحله ترکیب و خلق رسیده باشد تا بتواند با نو آوری و خلاقیت خود نسبت به شرایط دانشجو و محیط بهترین نوع آموزش را ارایه دهد و به دانشجو ها آموزش دهد که چطور میتوان از این آموزش ها در زندگی استفاده کنند

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟