Menu
نویسنده مطلب : محمد رضا طاهری نسب

مطلب مورد بحث:

تعریف پروژه چیست و تفاوت پروژه و عملیات از کجا آغاز می‌شود؟


پاسخ تمرین۱: آماده سازی بدن و فیزیکی جهت کوهنوردی دماوند.

پاسخ تمرین ۲: انجام عملیات تولیدی شرکت بصورت عملیات روزمره است و در شرایطی که  حضور رقیب قدرتمند و  جدیدی در بازار حس می شود، چالش تولید همان محصول با کیفیت بالاتر یا قیمت پایین تر یا هر دو موارد.