Menu
نویسنده مطلب : کاوه گرنا

مطلب مورد بحث:

آیا شما فردی پخته و خردمند هستید؟


با سلام خدمت متمم  و همراهان متمم

در نگاه اول ذهن من در توصیف واژه خردمند، معطوف به افراد تحصیلکرده،دانا، متخصص در امور علمی و به قول امروزی  دانشمندو روشنفکر می گردد و حتی کمی که فکر می کنم مبیبنم حتی افرادی که برای هرچیزی جوابی و یا هر پدیده ای واکنشی دارند و یا حتی بهترین  آنها یعنی گوگل که امروزه همان معنی جغد دانای داستان ها را تداعی می کند .

خردمندی ، حکمت و فراست به نظر من شامل طیفی است که مهترین ویزگی آن “توانایی و مهارت در تفکرو قدرتمندی در تجزیه و تحلیل” را شامل شود و  دغذغه حل مسایل انسانی را دارند بدین ترتیب: از افلاطون و ارسطو گرفته تا علامه طباطبایی شامل این طیف می شود

به نظر بنده از مهمترین تفاوت آنها که باعث شده فردی خردمندتر به نظر برسد  این است که:

– افراد ممکن است در سرسپردگی خود به  حل مسایل  فرق داشته باشند یا  افراد ممکن است از لحاظ ارزش هایی که برای خوب یا درست بودن قائل اند با هم متفاوت باشندو یا افراد ممکن است در سطح دانش  و وسعت حیطه هایی که در آنها دانش ضمنی دارند ، متفاوت باشند . همه این تفاوت ها  ممکن است به گستره ای از عواملی مانند سن ، تجربه ، انگیزش ، شخصیت ، هوش عملی ، و هوش تحلیلی مربوط باشند