Menu
نویسنده مطلب : وحید بیات

مطلب مورد بحث:

تعریف مدل، تئوری و قانون چیست و چه تفاوتی دارند؟


فردی را تصور کنید که به دلیل رعایت نکردن قواعد شراکت وارد یک کار مشخصی شده و شرکای او هم از اتفاق ناباب از آب درآمده اند. بعد از مدتی شرکا سر او را کلاه گذاشته و خداحافظی کرده و او را در این وضعیت تنها میگذارند. این دوست عزیز ما در ذهن خود مدلی را در نظر گرفته که هر کار شراکتی وضعیتی مشابه دارد و هرکسی شراکت کند دچار ضرر و زیان خواهد شد.

اما اگر از کس دیگری بپرسید معتقد است هر فردی که قواعد شراکت را رعایت نکند و ملزومات آن را فراهم نسازد احتمال شکست خوردن و متضرر شدنش بالاست. این نظریه ای است که قابلیت پیش بینی در مورد وضعیت دوست متضررمان را داراست.