Menu
نویسنده مطلب : نوشین

مطلب مورد بحث:

مهارت ارتباطی: زبان منفی - زبان مثبت


منفی : از لجبازی با راننده های دیگه وقتی داری رانندگی میکنی متنفرم
مثبت : به جای اینکه اعصاب خودتو موقع رانندگی بیخودی خورد کنی از موزیک لذت ببر .

منفی : ما کلا عادت داریم با رفتارمون مردمو پررو کنیم
مثبت : بهتره سعی کنیم در رفتارهامون با دیگران بیشتر دقت کنیم تا دلخوری و توقع بیش از حد پیش نیاد .

نمونه ای از جملات منفی در گفتگو با خودم :
متنفرم از اینکه به هیچ کدوم از کارام نمیرسم .
مثبت : باید برای یادگیری مهارت مدیریت زمان وقت بیشتری بذارم تا بتونم به کارهای بیشتری برسم .