Menu
نویسنده مطلب : حسام الدین محمد كولاییان

مطلب مورد بحث:

روش های تصمیم گیری | آشنایی با سیستم یک و دو در فرایند تصمیم گیری


در بسیاری از موارد افراد بسیار سریع قضاوت می کنند و تصمیم می گیرند و سپس تلاش می کنند آن را توجیه نمایند بنا براین تجربه شخصی عموما در مواجهه با قضاوت و نظرات دیگران ، به شکل نا خودآگاه سعی به چالش کشیدن آن می کنم، که گاهی غیر مودبانه هم برداشت می شود.

وارد نمودن رمز ورود برای استفاده از موبایل ، ایمیل و … تا حد زیادی غیر آگاهانه است مانند رانندگی  هر روزه از محل کاربه منزل

فکر می کنم بهترین راه تصمیم گیری (در صورت کسب تجربه کافی) خلق ایده اولیه  طی فرآیند سیستم یک و راستی آزمایی آن با استفاده از فرآیند سیستم ۲ است.