Menu
نویسنده مطلب : مهران خوش فرجام

مطلب مورد بحث:

فقر نوازش و قوانین نادرست در اقتصاد نوازش


برای من جواب هایم نزدیک به هم هست مثلا در مورد درخواست نوازش مثبت از دیگران به ندرت را انتخاب کردم برای درخواست نوازش منفی از دیگران گاهی را انتخاب کردم یعنی درخواست نوازش منفی قوی تر است و با حدس مک کنا جور در میاد ولی در همه ی موارد انها با یک اختلاف یکی از این بخش ها قوی تر میشود نه مانند جدول که وقتی یکی قوی است دیگری به شدت ضعیف است مثالا در جدول تقریبا همیشه را برای پذیرش نوازش مثبت از دیگران انتخاب نموده ام در عین حال نسبتا زیاد را برای نوازش منفی دیگران انتخاب نموده ام.

 قانونی که در ذهن من بیشتر از بقیه حاکم است و باید به تریج کم شود:

۱- هیچ‌وقت به کسی نشان نده و نگو که نیاز به نوازش داری.

۲- .هیچ‌وقت خودت را مورد نوازش خودت قرار نده.