Menu
نویسنده مطلب : حمید مرادی

مطلب مورد بحث:

استدلال تحلیلی چیست؟ تفکر تحلیلی به عنوان یک استعداد


فکر می کنم در مورد نظم بیرونی و قدرت تحلیل یک اشتباه رخ داده است. طبق متن رابطه ای میان نداشتن نظم بیرونی و قدرت استدلال برقرار است. اما برای هرکسی این مساله صادق است؟ من تردید دارم. ادعای متن هم مربوط به هر کسی نیست.

در شرکت ما بخشی از کارها مربوط به طراحی معماری نرم افزارهای تخصصی است. من برنامه نویس یا مهندس کامپیوتر نیستم ولی به خوبی این کار را انجام می دهم. معماری یک نرم افزار، نیاز به ساختار دادن به ورودی ها و خروجی، تعیین سطح دسترسی و چیدن آن ها به صورتی منطقی است که یک فرآیند را کامل و درست انجام دهند. فکر می کنم طراحی معماری یک نرم افزار نیازمند این استعداد است.

در انتهای پروژه ها برای دسته بندی، طبقه بندی اطلاعات، تهیه پرزنتیشن برای ارایه به مدیران و دیگر اعضای شرکت را به عهده می گیرم. این کار برایم لذت بخش است. همه کارهایی که از ابتدا تا انتها انجام شده است را در یک قالب می توانم ارایه کنم و بعد ارتباطات داخلی مفاهیم را مشخص کنم.

شکستن کارها به جزییات کوچکتر، مساله مهم دیگری است. بعضی از مدیران از این توانایی برخودار نیستند و وقتی حرف می زنند، متوجه حجم فعالیت های ریز و درشت مرتبط با آن نیستند. من تا جایی که بتوانم کار را می شکنم، برای هرکدام هزینه ها را در می آورم و تخمینی از نیروی انسانی و هزینه ها ارایه می کنم.

ممکن است کسانی از روش های دیگری استفاده کنند. مثلا به جای آنکه کارها را طبقه بندی کنند، از کارهای دم دستی شروع می کنند و بعد به کارهای دیگر می رسند. من ترجیح می دهم که تصویری از کل کار برای خودم درست کنم. این که چه چیزهایی پیش نیاز است و چه چیزهایی را بعدا در حین  کار خود به خود به دست می آید.

خصوصا در شرکت هایی که چند بخش همزمان بر روی پروژه کار می کنند، مساله ورودی و خروجی های مورد نیاز هر یک از بخش ها اهمیت بسیاری دارد. کاری که می توان ابتدا انجام داد و از دوباره کاری ها جلوگیری کرد.