Menu
نویسنده مطلب : محمدرضا

مطلب مورد بحث:

انواع بازارها: بازار هدف، بازار آماده، بازار بالقوه، بازار تحت نفوذ


۱- صنعت مورد علاقه‎ی من خودرو می باشد.

۲- درمورد بازارهای کارخانه‎ی آب معدنی

بازار بالقوه مربوط به تمام کسانی که ترجیح می دهند برای شرب بجای آب شهری از آب معدنی استفاده کنند.

بازار آماده مربوط به کسانی است که توانی مالی برای خرید آب معدنی دارند.

بازار هدف جاهایی که برند مربوطه ترجیح می دهد تبلیغات لازم و عرضه محصول خود را انجام دهد.

بازار تحت نفوذ کسانی هستند که آب معدنی را خریداری کرده اند.

جهت تخمین : تعداد فروش و پریود زمانی روند فروش ، تعداد تولید ، تعداد سفارش

۳- در مورد وبلاگ تربیت فرزندان

بازار بالقوه کسانی که به اینترنت دسترسی دارند و علاقه  به آموزش

بازار آماده مربوط به کسانی است که متاهل هستند و در شرف فرزند دار شدن و به آموزش اینترنتی علاقه دارند.

بازار هدف کسانی داراری فرزند شده اند و علاقه به آموزش دارند.

بازار تحت نفوذ کسانی که فرزند ۳ الی ۷ سال دارند.

۴- درمورد ترجیح دادن به بازار کوچک تر : بدلیل عدم داشتن ظرفیت پاسخگویی به مشتریان