Menu
نویسنده مطلب : علیرضا حلاج باشی

مطلب مورد بحث:

ابزارهای تقویت تفکر استراتژیک | آنالوژی


برای دو محصول می شود نمک و شکر را با هم مقایسه کرد چون هردو محصولاتی هستند که مشتری تقریبا توجهی به برندشان نمیکند و در عین حال همواره به آن نیاز دارد.

در قرآن هم زیاد از این قضیه استفاده شده مثلا وقتی میگوید زن و شوهر برای هم مثل لباس هستند. لباس عیب های بدن را میپوشاند زن و شوهر هم میتوانند عیب های هم را بپوشانند و هم دیگر را تکمیل کنند. لباس انسان را زیباتر میکند که یک زن وشوهر خوب هم یکدیگر را زیباتر میکنند. زن و شوهر از یکدیگر در مقابل خطرات احتمالی محافظت میکنند مثل لباس که از انسان در مقابل سرما و گرما محافظت میکند.