Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

جمله‌های روزانه متمم | بخش دوازدهم


تصمیم گرفتم که کل جملات را بخوانم و در پایان ببینم که کدام یک را به خاطر سپرده ام واز همان بنویسم .متنی که توجه من را جلب کرد این بود که : خطرهای دور از خطرهای نزدیک ترسناکتر به نظر می رسند . بیشتر که فکر کردم دیدم که نه تنها  خطر که حتی شادی نزدیک را هم نمی بینیم و همواره به شوق آن شادی دورتر عمر می گذرانیم و در حسرتش می سوزیم . در موقعیتها هم همیشه آن دم دستی ها بی اهمیت و بی ارزش تلقی می شوند،در سلامت بدن آن که داریم را فراموش می کنیم و از خطرات موهوم و بیماریهای وحشتناکی که شاید هیچ وقت برایمان اتفاق نیافتد نگران می شویم . به راستی راه گریز از این ترس از خطر دور چیست ؟