Menu
نویسنده مطلب : محمد علی عبدی

مطلب مورد بحث:

مدل مفید، نه مدل درست؛ مسئله‌ی مدل سازی این است


سیاسی: اعتقاد بر این است که در انتخاباتهایی مانند مجلس یا شورای شهر حتما باید عضو یکی از احزاب قوی باشیم تا بتوانیم در آن پیروز شویم اما اگر بصورت مستقل شرکت نکنیم راهیابی به مجلس غیر ممکن است.

فرهنگی: در اذهان اکثر مردم اینطور تداعی شده که برای راه اندازی یک کسب و کار بهتره تنها شروع کنی و شریک نداشته باشی. اگه شریک خوب بود خدا برای خودش در نظر میگرفت. در صورتی که حتی در قرآن و روایات مذهبی بارها از تعاون نام برده شده است.

اقتصادی: من بر این حوزه شناخت زیادی ندارم اما موضوعی که به نظرم میرسد آن است که با افزایش نقدینگی در بازار تورم هم بالا میرود درصورتی که شاید بتوان راهکار یا فرضیه ای پیشنهاد داد که رشد نقدینگی را بتوان طوری هدایت کرد که تورم افزایش نیابد.

اجتماعی: مردم هر خطه از کشور خصلت خاصی دارن برای مثال میگویند مردم جنوب مهمان نواز هستند و یا مردم ناحیه کویر سختکوشند.

علمی: مدل هایی که برای علومی همچون فیزیک در طول سالیان مطرح گردیده است که بعد از مدتی یک فیزیکدان آن را نقض کرده و برای مثال نمیتوان با قاطعیت عنوان کرد قوانین اول و دوم ترمودینامیک که اکثرا با آنها آشنا هستیم دستخوش تغییر نشوند و یا نقض شوند چرا که دانشمندان در تلاش هستند تا به صفر کلوین برسند و بتوانند به دمایی کمتر برسند