Menu
نویسنده مطلب : ذبیح‌الله ظفر

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی - مقدمه‌ای بر مهارت یادگیری


مقدمه ای بر مهارت یادگیری:
ما انسان ها تا زمانی که درک نکنیم که چیزی نمی دانیم، خیلی مغرور هستیم و فکر میکنم خیلی چیز ها را می دانیم، درحالیکه ما حتی در وادی یادگیری قدم نگذاشتیم. زیرا یادگیری زمانی شکل می گیرد که بفهمیم که ما خیلی اطلاعات کم داریم، و کوشش کنیم تا اطلاعات خود را زیاد کنیم.
یکی از دوستانم که وبگاه متمم را برایم معرفی کرد و از آن خیلی سپاسگذار هم هستم که کمک ام کرد تا به جمع شما عزیزان بپیوندم، برایم داستان را از مولانا تعریف کرد و گفت 《روزی مولانا به دیدار عطار رفت، زمانی که دانش خود را با دانش عطار مقایسه کرد، دید که خیلی دانشِ کم دارد و با شعر بسیار زیبا گفت《هفت شهر عشق را عطار گشت        ما هنوز اندر خمِ یک کوچه ایم》همین درک او بود که باعث شد مولانا به مولانا که تاثیر جهانی دارد تبدیل شود》ما هم اول باید بدانیم که نمی دانیم.
من در گذشته های نه چندان دور زمانی یک موضوع  را توضیح می دادم، اگر یکی از دوستانم آن را رد می کرد رنج می بردم و کوشش می کردم که او سخن های مرا بپذیرد. ولی بعد ازینکه به متمم پیوستم دیگه این طور نبودم کوشش می کردم سخن های طرف مقابل را دقیق گوش کنم و دانستنی های او را با دانستنی های خود مخلوط کنم تا دید جامع ترِ نسبت به موضوع داشته باشم.