Menu
نویسنده مطلب : علی امین ترابی

مطلب مورد بحث:

مدل ذهنی -درس 12 - مدل مارشال مک لوهان برای تحلیل تکنولوژی ها


تفکرات لائیک

در ابتدا این طرز تفکر باعث میشود تا خیل از خرافات آمیخته با دین از میان برود و سبب روشنگری و پیشرفت عقل گرایی شود.
اغلب مواقع در جوامع لائیک بسیاری از منابع مذهبیون از بین میرود و طیف زیادی از مخاطبانش را از دست میدهد.
پس از ایکه منافع مذاهب در خطر می افتد مذاهب شروع به رشد وتفکر و ارائه برهان برای ثابت کردن خود می افتند وایدئولوژی ها شکل میگیرند قوی تر و عمیق تر میشوند جایی کوتاه می آیند جایی تغییر تفسیر میدهند. نرمش نشان میدهند ، خدمات میدهند و دوباره جمع زیادی را به خود جلب  میکنند،دوباره لایئکها سر سخ تر میشوند فضای بحث و مجادله کل جامعه را میگیرد و…
نسل بعد از این مناظرات شاید ببینند کارکرد این مباحث بیشتر به مباحث نظری و منافع گروه های درگیر میپردازد.برای این نسل دیگر نه تفکرات لائیک جذاب است و نه مذاهب ،اصلا حاضر نیستند برای این بحثها وقتی تخصیص دهند(این مورد را افرادی که در اواخر دهه شصت و مشخصا دهه هفتاد به دنیا آمده اند میتوان به وضوح دید .

حال ما با جامعه ای رو به رو می شویم که نه مذهبیست نه عرف گراست  و متاسفانه در مورد جامعه ما قانون را محترم میشمارد.(که البته یکی از دلایل آن ایرادهایی در بعضی قوانین است که بعضا ما ؛آن را به کل قوانین تعمیم می دهیم)