Menu
نویسنده مطلب : عزیزه تیموری

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


اگر علت  اضطراب ( آشفته بودن بودن خیال ) شناخته شده باشد مثل  ترس  ، می توان برای برطرف کردن آن آنچه که باعث می شود خیال ما راحت تر شود ، انجام داد . برای مثال اضطراب ناشی از مراجعه دزد را ، می توان با نصب تجهیزات امنیتی کاهش داد . ولی اگر علت ناشناخته باشد رفع آن ساده نیست و باید با متخصصین مشورت نمود.