Menu
نویسنده مطلب : محمدباقر شمس

مطلب مورد بحث:

مبانی تحلیل سیستم (اجزا، روابط، هدف)


کارگاه خدمات صنعتی کوچکی را در نظر بگیرید.چند تا از اجزا آن عبارتند از:

پرسنل کارگاهی

مدیر و صاحب کار

دستگاههای مربوطه

ارباب رجوع و کارفرما

فروشنده و توزیع کننده مواد اولیه

اگر بین صاحب کار و فروشنده مواد اولیه ارتباط مستقیم و دوطرفه ای برقرار شود، تغییر و پیشرفت محسوسی در آن سیستم ایجاد خواهد شد. چرا که او هم می تواند در صورت نیاز مواد اولیه کارفرما را تهیه کند و هم اینکه از جانب فروشنده مواد اولیه که خود مستقیماً با کارفرمایان زیادی در ارتباط است، سفارشات بیشتری به سمت او سرازیر خواهد شد.

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟