Menu
نویسنده مطلب : میترا

مطلب مورد بحث:

فایل صوتی درباره مهارت یادگیری - قسمت چهارم


روشی که من معمولا برای یادگیری انجام می دادم و انجام می دهم این است که ابتدا یک تندخوانی سریع بر روی مطلب دارم تا یک تصویر کلی ازآن در ذهنم شکل بگیره و سپس برای بار دوم با دقت مطلب را می خوانم ، زیر جملاتی که بنظرم مهم هستند خط می کشم و در حاشیه آنها اگر نکته ای باشه که از جای دیگری خواندم و یا سوالی در ذهنم بود یادداشت می کنم و سپس تمرینهای درس را انجام میدهم.

البته این روش همیشه هم جواب نمی داد. یادم می آید درس مثلثلت را در سال دوم دبیرستان اصلا نمی فهمیدم. (نظام قدیم متوسطه) و وقتی معلمم درس می داد مثل گیج ها نگاه می کردم و تعجب می کردم که چطور بقیه می فهمن و من آنقدر خنگ شدم. نسبتهای مثلثاتی کاملا برایم گنگ بودن و هیچ ارتباطی نمی تونستم با آنها برقرار کنم. راه حلی که به ذهنم رسید این بود که تمرین ها را حل کنم تا مطلب کم کم برام جا بیاقته. با حل تمرین های درسی کم کم مفهوم نسبتهای مثلثاتی برای من روشن شد.

در حال حاضر که مطالعه آزاد دارم و کتاب می خوانم و کتابها تمرینی برای حل کردن ندارن یا اگر بعضی هاشون دارن و من تمرینها را حل می کنم متاسفانه  ظرف یک هفته نکات ریز فراموشم میشه و باید یکبار دیگه مطالب را مرور کنم. احساس می کنم که مطالب مثل گذشته ملکه ذهن من نمی شوند.احساس می کنم  حافظه من بشدت ضعیف شده و مطالب خیلی زود فراموشم می شوند. با پیوستن به متمم دارم خلاصه برداری از درس ها را شروع می کنم تا با نگاهی به آنها مطالب برایم مرور شوند.