Menu
نویسنده مطلب : نیما ظهیریان

مطلب مورد بحث:

پول توجیبی و مهارت هزینه کردن پول برای کودکان پنج تا هشت سال


در ابتدا باید این نکته را بگویم که من پول تو جیبی در مقدار معین و پرداخت به شکل ماهیانه را از طریق واریز به حساب  هر کدام ازفرزندانم و بوسیله نرم افزار همراه بانک و صد البته در حضور خود ایشان انجام میدهم. باقی پرداختها را به سبب انجام امور و بروز شایستگی ها و نیز جهت انجام خریدهای محدود از بوفه مدرسه به صورت نقدی انجام میدهم  و تاکید همیشگی ام بر این است که در هنگام خروج از خانه کنترل کنند که پول به همراه داشته باشند. به جهت پرداخت پاداش نقدی همیشه از بانک سکه های نو پانصد و دویست تومانی گرفته و در کمدم نگهداری می کنم و سپس در موقع مقتضی به تناسب عمل انجام شده یک یا دوسکه دویستنومانی و یا پانصد تومانی و در برخی مواقع توام به ایشان پاداش می دهم که ظرف شیشه ای دارند که در آن واریز کرده و اصطلاحا جمع شدن پول بر روی هم برایشان به شکلی کاملا عینی محقق میگردد. پاداش های فوق العاده نظیر کسب مقام در مدرسه و تشویق از سوی معلم و دبستان و ارائه کنفرانس کلاسی را با اسکناس مورد تشویق قرار می دهم تا تفاوت آن برای ایشان ملموس باشد . ولی به شدت از پرداخت منظم نقدی و ماهیانه پول توجیبی دوری می کنم و اصلا دوست نمی دارم چون تجربه خودم در کودکی به این شکل بود و بیش از اندازه ما را به زندگی کارمندی عادت داد و علاقمند کرد .به همین خاطر دوست دارم این نکته را یاد بگیرند که با تلاش بیشتر می توانند بیشتر کسب درآمد بکنند و آن پرداخت ماهیانه هم به شکل الکترونیک در حسابشان که برای فردایشان ذخیره می شود وجود دارد و آن ها باید دم را غنیمت بشمارند .