Menu
نویسنده مطلب : بهمن

مطلب مورد بحث:

تجزیه و تحلیل بازار | معیارهای ارزیابی بازار و محصول


 محصول و بازار خاصی را انتخاب کنید(محصولات ارگانیک، نمک دریایی) و میزان ضرورت محصول از نگاه بازار را برآورد کنید. این محصول می‌تواند یکی از همان مواردی باشد که درس‌های قبل انتخاب و تحلیل کرده‌اید :

این محصول از نظر مشتریان علاقه مند به محصولات ارگانیک (بازارفعال) به علت داشتن مواد مغذی مفید و خواص درمانی و قیمت پایین ، کالای ضروری محسوب میشود و تعداداین افراد در داخل کشور حداقل ۴۰ درصد از جمعیت کل کشور را شامل میشود نمره آن در حدود ۷ میباشد.

 برای اینکه میزان ضرورت این محصول در نگاه بازار افزایش یابد، چه گزینه‌هایی در ذهن دارید؟

چون استاندارد این محصول در ایران تدوین نشده است( به ندرت در بعضی از کشورهای جهان ، استاندارد بومی تدوین نگردیده است ولی در همه کشورهای توسعه یافته استاندارد نمک دریایی تدوین شده است) در صورت تدوین استاندارد و اخذ آن،به علت ارتقا جایگاه بهداشتی بودن محصول و همینطور از بین رفتن موانع تبلیغاتی(که فعلا این موانع به علت عدم استاندارد در کشور وجود دارد) ضرورت محصول در نگاه بازار افزایش میابد. لذا در حال حاضر اخذ استانداردهای کیفیت محصول از سوی کشورهای اروپایی و ارتقا کیفیت آن و تبلیغات موثر و تاییدیه گروههای مرجع مثل پزشکان در زمینه منافع محصول  از طریق دنیای مجازی و در تقاط فروش ، میتواند راه گشای خوب ولی موقتی برای ضروری شدن این محصول از نگاه بازار باشد.

چه برآوردی از هزینه‌ی جذب مشتری فعلی یا ایجاد مشتری تازه برای این محصول خود دارید؟ این هزینه تا چه حد تابع مقیاس کسب و کار است؟

برای جذب مشتریان فعلی بازار (مشتریان رقبا) ارسال نمونه  برای تست اولیه همراه با بروشور محصول و شرکت در نمایشگا ه ها و تشکیل سیمنار و وبینار معرفی محصول به فعالان این بازار و ارایه خدمات مشاوره ای از حداقل هزینه های جذب مشتری فعال است. اما برای خلق مشتریان جدید( مستقل از موانع مجوزهای استاندارد) با توجه به پراکندگی جغرافیای مصرف کنندگان و نیاز به فرهنگ سازی فراگیر هزینه های سرسام آوری لازم است ، لذا با توجه به وجود محدودیتهایی در تولید محصولات ارگانیک (ازنظر منابع و زمان بر بودن) و حضور تعدادبسیار کم رقبا به علت عدم دسترسی به منابع طبیعی نمک دریا و پایین بودن کیفیت محصولات آنها ، قاعدتا صرف چنین هزینه هایی توجیه اقتصادی نداشته و از طرفی نیاز به جذب اکثریت بازار بالقوه و خلق مشتریان جدید احساس نمی شود.

اگر در یک بازار، هزینه‌ی جذب مشتری و هزینه‌ی خلق مشتری بسیار نزدیک باشد، استراتژی بازاریابی در مقایسه با شرایطی که هزینه‌ی ایجاد مشتری جدید بسیار بالاست چه تفاوتی خواهد داشت؟

در شکل اول (فاصله پایین جذب مشتریان فعلی و خلق مشتریان جدید) با ایجاد تمایز در محصول برای جذب مشتریان فعال و استفاده از روشهای کم هزینه مثل آموزش اینترنتی و تولید محتوا در آن برای خلق مشتریان جدید مفید خواهد بود و در شکل دوم که فاصله هزینه خلق مشتری جدید نسبت به جذب مشتریان فعال زیاد است به نظر بنده ضرورتی برای اقدام نمیباشد.

چه تغییراتی می‌توان در محصول مد نظر شما ایجاد کرد که مدت زنده ماندن آن (بی‌نیاز بودن به طراحی مجدد) افزایش یابد؟ آیا چنین تغییری قابل توصیه هست؟

تدوین استاندارد نمک دریایی و تصویب آن در سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد و اخذ آن جزء الزامات حیاتی برای محصول بوده وضمن آن وجود واحد تحقیق و توسعه و گسترش طبقه محصول فوق تحت نمک دریایی کم سدیم و همچنین نمک دریایی پتاسیم دار و نمک دریایی ید دار میتواند در زنده بودن محصول مستقل از تاریخ انقضا مصرف محصول موثر باشد.(با ایجاد تنوع محصول میتوانیم فرهنگ مصرف نمک دریا را در بازارهای فعال و آماده افزایش دهیم و ضمنا با گسترش محصول و خلق ارزش های نوین ، وارد بازارهای بدون رقیب خواهیم شد).