- usercontent - متمم
Menu
نویسنده مطلب : رضاسبحانی

مطلب مورد بحث:

تفاوت استرس و اضطراب و ترس چیست؟


من معمولاً برای رهایی از اضطراب سعی میکنم به درون خودم مراجعه کنم و به دنبال ریشه های آن باشم. معمولاً یک پله، یک پله به عقب برمیگردم و نهایت اتفاقی که در پی آن خواهد افتاد را بررسی می کنم. به این شیوه میفهمم که خیلی از اضطراب هایی که مربوط به آینده است بی دلیله.

به عنوان مثال اضطراب ناشی از کنکور.

اول – به این فکر میکنم که چرا اضطراب دارم؟ جواب: قبول نشدن در رشته و شهر دلخواهم در کنکور.

دوم – حالا اگه در رشته و شهر دلخواهم قبول نشم چه اتفاقی می افته؟ جواب: میشه رشته مورد علاقه را در شهر دیگری خوند.

سوم – حالا اگه نهایتاً رتبه ام خیلی بد بشه چه اتفاقی می افته؟ جواب: سال بعد میخونم یا سعی می کنم وارد کار آزاد بشم یا …

چهارم – …

واین زنجیره ادامه پیدا میکنه تا جایی که میفهمم که هیچ چیزی در این دنیا ارزش غم خوردن و اضطراب داشتن رو نداره.. و در پایان این اضطراب کاهش پیدا میکنه..