Menu
نویسنده مطلب : عاطفه انصاری

مطلب مورد بحث:

عوامل و موانع پرورش و شکوفایی استعدادها


دوستان عزیز سلام

طبق ارزیابی من از دروس استعدادیابی به شیوه  اوکانر در زمینه موسیقی استعداد زیادی دارم .رشته ای که همیشه یک شوق و علاقه درونی در موردش حس می کردم ولی هنوز به صورت جدی دنبال نکردم .یادمه وقتی سال اول دانشگاه بودم سه تار خریدم و تصمیم گرفتم برم کلاس اما پدرم شدیدا مخالفت کرد و من دلسرد شدم و سه تار سال ها گوشه اتاقم خاک خورد و دیگه سراغش نرفتم.سال گذشته که همراه پسرم در کلاس ارف شرکت می کردم احساس کردم خودم بیشتر از پسرم کشش یه سمت یادگیری دارم و دائما با بلز پسرم آهنگا رو تمرین می کردم .بنابراین بارها به این فکر کردم که برای رفتن به سمت موسیقی تصمیم جدی بگیرم اما مشغله کاریم باعث شده هنوز که هنوزه نتونم  در کلاسی ثبت نام کنم. مطالعه درس استعدادیابی به من جرات بیشتری برای اقدام داد .من تصمیم گرفتم برای رفتن به کلاس پیانو اقدام کنم .در پاسخ دوستان من احساس می کنم اگرچه حمایت محیطی نداشتم اما باید با جرات و جسارت بیشتری به دنبال استعدادم می رفتم و بیشتر می جنگیدم تنبلی و شاید ترس و تسلیم خودم باعث شد سه تار من سال ها کنار اتاق بماند.اگرچه در سال های اول دانشگاه پدرم سد راهم شد اما سال های بعد که ازدواج کردم قطعا فرصت برای پیگیری داشتم اما متاسفانه غرق کار شدم و از استعداد و علاقه ذاتی خود دور شدم.امیدوارم متمم بتونه همونطور که باعث بیداری من شده د ر ادامه راه هم  کمکم کنه.