Menu
نویسنده مطلب : رضوي

مطلب مورد بحث:

روتین چیست؟ شما چند روتین روزانه دارید؟


از ساعتی که میام خانه کارهای روتینم این هست که با همسرم غذا درست میکنم، با اینکه محل کارمون یکی هست ولی خیلی حرف باهم داریم که بزنیم( از بیزینس گرفته تا ایده مارکتینگ جدید برای شرکت و …)، بعد ۱۰ مین روی پیج اینستاگراممون که تقریبا حرفه ای هست وقت میذاریم. شام میخوریم و بعد ۳۰ مین مطالعه میکنم. در اخر هم کارهایی که فردا باید چه قبل کار و چه تو شرکت انجام بدم رو تو TodoList یادداشت میکنم.