Menu
نویسنده مطلب : حسینی

مطلب مورد بحث:

هفت گام تا شکست (ماجرای اشتباهات انباشته)


حادثه پلاسکو
۱-      عدم رعایت اصول ایمنی توسط مالک
۲-      عدم رعایت اصول ایمنی و انبارداری توسط برخی ساکنان
۳-      کمبود تجهیزات مناسب برای مهار حریق در ساختمانهای بلند
۴-      عدم رعایت اولویتها و قوانین راهنمایی و رانندگی توسط شهروندان
۵-      عدم همکاری لازم شهروندان با مأموران آتشنشانی در زمان بروز حوادث
۶-      عدم وجود ( واجرای) قوانین کافی برای جلوگیری و یا مجازات متخلفینی که مانع امداد رسانی می شوند.
۷-      عدم همکاری برخی از ساکنان ساختمان با مأموران آتشنشانی
۸-      هجوم و اذدحام غیر ضروری مردم در محل وقوع حادثه
۹-      عدم هماهنگی لازم بین اورگانها و سازمانهای مختلف (قبل، زمان وقوع و بعد از این گونه حوادث)
۱۰-  رفتارهای احساسی شدید در زمان وقوع حوادث و فراموشی سریع و عدم ایجاد تغییرات لازم و رفع عیوب و نواقص موجود در موارد مشابه دیگر

 

برخی از سوالهای متداول درباره متمم (روی هر سوال کلیک کنید)

متمم چیست و چه می‌کند؟ (+ دانلود فایل PDF معرفی متمم)
چه درس‌هایی در متمم ارائه می‌شوند؟
هزینه ثبت‌نام در متمم چقدر است؟
آیا در متمم فایل‌های صوتی رایگان هم برای دانلود وجود دارد؟