Menu
نویسنده مطلب : امید دادگری

مطلب مورد بحث:

ویژگی های یک پروژه موفق چیست؟


شرکت من در حوزه ترکیبات پلیمری فعال است و محصولات مختلفی برای صنایع مختلف ساخت قطعه دارد. می‌خواهیم یک کاتالوگ چاپی برای شرکت و محصولات آن تولید کنیم. دو نوع کاتالوگ مورد نیاز است:
۱) کاتالوگ معرفی شرکت؛ که در آن اطلاعاتی در مورد زمینه‌های فعالیت شرکت، رده‌های مختلف محصولات و صنایع هدف داده می‌شود. حداکثر تعداد صفحات این کاتالوگ: ۸ صفحه. تعداد مورد نیاز: ۱۵۰۰ عدد.
۲) کاتالوگ‌های مخصوص صنایع: محصولات بر پایه صنعت هدف طبقه‌بندی شده و محصولات مرتبط با هر صنعت با توضیحات مربوطه در کاتالوگ مخصوص آن صنعت می‌آید. برای این کاتالوگ‌ها ۵ صنعت در نظر گرفته شده است. این کاتالوگ‌ها باید در جلدشان دارای امکان قرار گرفتن برگه‌های اضافه (به منظور قرار دادن دیتاشیت) داشته باشند. حداکثر تعداد صفحات این نوع کاتالوگ‌ها: ۴ صفحه. تعداد مورد نیاز: ۱۰۰۰ عدد.
مسئول روابط عمومی شرکت مدیریت این پروژه را به عهده دارد. او باید طراح گرافیک، مؤسسه چاپ و در صورت نیاز عکاس  مجرب برای این کار را پیدا کرده با توجه به بودجه به کار گیرد. او باید محتوای کاتالوگ معرفی شرکت را با مشورت مدیرعامل تهیه کند و نیز پیگیری تهیه محتوای کاتالوگ‌های مخصوص صنایع را از رئیس مهندسی فروش شرکت انجام دهد. او همچنین وظیفه دارد از تطابق محتوای طراحی شده با محتوای اصلی اطمینان حاصل کند.
بودجه این پروژه ۱۰۰ میلیون تومان است که در صورت درخواست مدیرپروژه و تأیید مدیرعامل امکان افزایش آن تا سقف ۱۲۰ میلیون تومان هم وجود دارد. تعیین جنس کاغذ و کیفیت چاپ با توجه به بودجه، و هزینه‌های طراحی، عکاسی و چاپ، و تعداد کاتالوگ‌ها توسط مدیر پروژه و پس از مشورت با مدیرعامل مشخص می‌شود.
زمان مورد نیاز برای انجام پروژه ۱ ماه است، که حداکثر تا یک هفته قابل تمدید است. با توجه به این که نمایشگاهی که کاتالوگ‌ها برای آن مورد نیاز است ۱ ماه و ۱۰ روز دیگر شروع می‌شود، آماده شدن کاتالوگ‌ها پس از شروع نمایشگاه عملاً بی‌معنی است.