Menu
نویسنده مطلب : رضا

مطلب مورد بحث:

کریس آرگریس و فاصله‌ بین دانستن و عمل کردن


با سلام

نظریه مورد حمایت: رانندگی با رعایت کلیه قوانین راهنمایی و رانندگی

نظریه مورد استفاده: رانندگی با عدم رعایت قوانین و گاهی اوقات قانون شکنی

نظریه مورد حمایت: برنامه ریزی برای پیاده روی منظم

نظریه مورد استفاده: عدم انجام منظم برنامه و انجام تفریحی آن

نظریه مورد حمایت: انتقاد پذیر بودن و گوش کردن به طرف نقاد

نظریه مورد استفاده: انهام کامل طرف مقابل و یا حداقل ناراحت شدن

من دیدم وضع خیلی خرابه باید خیلی ادامه بدم بقیه موارد رو واسه خودم یادداشت میکنم.

بر قرار باشید